IT sistēmu izstrāde

IT sistēmu izstrāde ir radījusi īstu viesuļvētru. Gandrīz katrs uzņēmums ir sastapies ar vajadzību izstrādāt vai integrēt kādu IT sistēmu vai sistēmas. Tā var būt IT sistēmu izstrāde, kas ir veidotas no paša sākuma, kā arī sistēmu, kas tiek izstrādātas, balstoties uz sagatavēm.

 

  • Projektu vadība
  • Specifikācijas izstrāde
  • UX dizains
  • Back-end programmēšana
  • Testēšana

Mūsu komanda palīdzēs jums izveidot profesionālas, augstas kvalitātes web sistēmas. Mūsu pieredze dažādas sarežģītības pakāpes risinājumu ieviešanā palīdzēs Jums sasniegt plānoto mērķi noteiktajā laikā un budžetā atbilstoši jūsu iesniegtajai sistēmas specifikācijai un tehniskajām prasībām.

Lai sniegtu jums labāko rezultātu, esam ieviesuši efektīvus procesus un sistēmas izstrādes standartus, kas ļauj mūsu komandai mazināt iespēju, ka IT sistēmu izstrāde aizkavēsies kādu neatbildētu jautājumu dēļ. Mūsu komandas darba process nodrošina vienkāršu un ērtu pielāgošanos jaunai situācijai un efektīvu darbu pārplānošanu. Tādējādi mēs spējam vienlaikus gan risināt jautājumus, kas ir būtiski, lai turpinātu darbu, gan mainīt darba plūsmu un beigās sasniegt mērķi norunātajā laikā, budžetā un kvalitātē.

 

Efektīva IT sistēmu izstrāde vienmēr sākas ar situācijas analīzi, mērķu nospraušanu, prasību definēšanu, prioritāšu izvirzīšanu un komandas darba plānošanu. Mūsu komanda nekad netaupa laiku un enerģiju uz šo procesu rēķina, jo tieši vienota izpratne par mērķiem, par darba procesu, atbildībām, to sakarībām, projekta stūrakmeņiem, kā arī potenciālajām problēmām un iespējamajiem risinājumiem palīdzēs mums sasniegt rezultātu, ko klients ir gaidījis. Tādējādi mēs radām veselīgu augsni ilgtermiņa sadarbībai, kuras gaitā mūsu komanda nodrošina web sistēmas uzturēšanu, papildinājumu izstrādi vai dažādus uzlabojumus.

Būtisks aspekts šādu darbu izpildē ir konfidencialitāte. Uzsākot darbu pie web sistēmas izstrādes, kurā ir sensitīva vai konfidenciāla informācija, mēs slēdzam konfidencialitātes līgumu ar klientu, lai garantētu informācijas drošību. Dažādiem testiem mēs vienmēr izmantojam datubāzes, kas neietver patiesu informāciju. Tādējādi mēs garantējam, ka kļūdas dēļ testu gaitā nevar rasties kādas konfidenciālas informācijas, klientu vai sadarbības partneru datubāzes noplūdes.

Tas nozīmē, ka, izvēloties strādāt kopā ar mūsu komandu, jūs iegūsiet uzticamu ilgtermiņa partneri, kas vienmēr rīkosies jūsu uzņēmuma interesēs.

+ sazinies ar mums
LIAA

SIA “Devio” noslēdzis 19.05.2023 līgumu SKV-L-2023/292 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru (LIAA) par atbalsta saņemšanu projekta “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.